Opis

-Dyskonto zachowania mogą być używane do jednego lub więcej kolegów grupy roboczej podczas Grupa interakcji. "Weryfikator" zamierza utrudniać jednego członka chcą podzielić się jego lub jej wiedzy, pomysłów, perspektywy, itp - ilustracja stworzony na podstawie następujące badania: Smith, L. B. (1993). Interpersonalne zachowań, które uszkodzić wydajności twórczego rozwiązywania problemów grup, dziennik zachowania twórcze, 27 (3), 171-185.

Znaczniki

istock logo